Iedere opdracht is maatwerk. Over Engh Vastgoed is een onafhankelijk (gedelegeerd) ontwikkelaar. Over Engh Vastgoed sluit per project onder haar leiding en supervisie flexibele samenwerkingsverbanden met organisaties en leveranciers die zich hebben bewezen. Door maximaal gebruik te maken van elkaars competenties bent u als opdrachtgever verzekerd van hoogwaardige dienstverlening en een dito project. Kenmerkend voor de werkwijze van Over Engh Vastgoed is dat u één vast aanspreekpunt heeft, die het volledige ontwikkelingstraject uit handen neemt en coördineert. Hierbij staan transparantie en duidelijkheid voorop.

Over Engh Vastgoed hecht aan langdurige relaties en denkt graag met u mee over de lange termijn visie. Over Engh Vastgoed sluit een strategische overeenkomst met u, waarbij de werkzaamheden opgesplitst worden in een viertal overzichtelijke fasen. De aanwezige expertise en bezetting bij u als opdrachtgever is bepalend voor de positie die Over Engh Vastgoed inneemt.

A. Teamselectie
B. Informatieverzameling
C. Inventarisatie van de randvoorwaarden en kaders
D. Volumestudie, programma van eisen en haalbaarheidsstudie
A. Teamselectie
B. Conceptontwikkeling
C. Ontwerp en technische omschrijving
D. Haalbaarheidsstudie op basis van de investeringsraming
E. Duurzaamheid
F. Bestemmingsplan
A. Teamselectie
B. Opstellen marketinginstrumenten
C. Verhuur-/verkoopactiviteiten
D. Voorbereiden aanbesteding
A. Teamselectie
B. Definitief ontwerp
C. Bouwaanvraag
D. Start bouw