Een perceel grond groot 6 hectare, waarop Aldi een van haar distributiecentra heeft gerealiseerd.
Vanaf het eerste contact alle verkoop-onderhandelingen met Aldi gevoerd, wat uiteindelijk tot een voor alle partijen succesvolle transactie heeft geleid.

Projecten