Een geldtelcentrale groot 2.300 m2 op Business Park Amsterdam - Osdorp
Voor de cliënt is een nauwkeurige inventarisatie gemaakt van de vestigingsmogelijkheden in de directe nabijheid van Schiphol. Vervolgens namens hen de onderhandelingen gevoerd met SADC over de verwerving van het perceel. De realisatie is vervolgens spoedig verlopen en de cliënt kon tijdig de nieuwe huisvesting betrekken.

Projecten