Nieuw hoofd-, verkoopkantoor en distributiecentrum groot 10.000 m² voor MRC Transmark.
In samenwerking met een architect een volumestudie opgesteld voor een bedrijfsverzamelcomplex bestaande uit 4 units groot 2.500 m². Op basis van voorlopig ontwerp een huurovereenkomst gesloten met MRC Transmark voor het gehele complex. Vervolgens is de ontwikkeling verkocht aan WDP Nederland N.V.

Projecten