Bedrijfsverzamelcomplex groot 20.000 m² verdeeld over 18 units
Geheel verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van het bedrijfsverzamelcomplex. Er is een volumestudie opgesteld met een zo optimaal mogelijk bebouwingspercentage met aandacht voor de individuele uitstraling per unit. Op soepele wijze zijn alle fases doorlopen en inmiddels zijn alle units verhuurd.
Diverse gebruikers.

Projecten