Wat

Over Engh Vastgoed ontzorgt vastgoedpartijen bij het creëren van optimale waarde bij de (her-)ontwikkeling van logistiek en industrieel vastgoed. De meerwaarde van Over Engh Vastgoed schuilt in de ruime ervaring met omvangrijke en complexe projecten die zowel kwalitatief, technisch als financieel boven het maaiveld uitsteken.
Een Over Engh vastgoedproduct:

Het invullen van grondposities met een ontwikkeling voor industrieel en/of logistiek vastgoed vraagt een actieve benadering. Uit eigen ervaring weet Over Engh Vastgoed dat met het juiste plan van aanpak een (her)ontwikkeling de concurrentie aan kan met de bestaande bouw. Zowel op basis van kwaliteit, prijs als tijd.

Hoe

Iedere opdracht is maatwerk. Over Engh Vastgoed is een onafhankelijk (gedelegeerd) ontwikkelaar. Over Engh Vastgoed sluit per project onder haar leiding en supervisie flexibele samenwerkingsverbanden met organisaties en leveranciers die zich hebben bewezen. Door maximaal gebruik te maken van elkaars competenties bent u als opdrachtgever verzekerd van hoogwaardige dienstverlening en een dito project. Kenmerkend voor de werkwijze van Over Engh Vastgoed is dat u één vast aanspreekpunt heeft, die het volledige ontwikkelingstraject uit handen neemt en coördineert. Hierbij staan transparantie en duidelijkheid voorop.

Over Engh Vastgoed hecht aan langdurige relaties en denkt graag met u mee over de lange termijn visie. Over Engh Vastgoed sluit een strategische overeenkomst met u, waarbij de werkzaamheden opgesplitst worden in een viertal overzichtelijke fasen. De aanwezige expertise en bezetting bij u als opdrachtgever is bepalend voor de positie die Over Engh Vastgoed inneemt.

A. Teamselectie
B. Informatieverzameling
C. Inventarisatie van de randvoorwaarden en kaders
D. Volumestudie, programma van eisen en haalbaarheidsstudie

A. Teamselectie
B. Conceptontwikkeling
C. Ontwerp en technische omschrijving
D. Haalbaarheidsstudie op basis van de investeringsraming
E. Duurzaamheid
F. Bestemmingsplan

A. Teamselectie
B. Opstellen marketinginstrumenten
C. Verhuur-/verkoopactiviteiten
D. Voorbereiden aanbesteding

A. Teamselectie
B. Definitief ontwerp
C. Bouwaanvraag
D. Start bouw

Wie

Misja Bakker, oprichter en eigenaar van Over Engh Vastgoed eind 2014, heeft 20 jaar werkervaring in het vastgoed. Na zijn studie bedrijfskunde aan Nyenrode Business University, startte hij als vastgoed adviseur op de afdeling ‘office agency’ bij het internationale JLL. Hier groeide hij door tot associate director en adjunct directeur van kantoor Rotterdam.

In 2001 maakte hij de overstap naar de projectontwikkeling. Bij Maasstede Vastgoed Ontwikkeling maakt hij zich de materie van het investeren in en ontwikkelen van vastgoed meester. Misja heeft sindsdien diverse toonaangevende kantoor en logistieke complexen gerealiseerd, verhuurd en verkocht.

Vanaf 2007 tot eind 2019 is hij tevens directeur van Prisma Bleiswijk Beheer geweest; enig beherend vennoot van een samenwerkingsverband voor een gebiedsontwikkeling van 80 hectare bedrijventerrein gelegen aan de A12 bij Bleiswijk. Hij is daar verantwoordelijk geweest voor de financiële exploitatie, de optimalisatie van het bestemmingsplan, opzetten parkmanagement en de marketing.

Misja is professional member van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).


Elke dienst die Over Engh Vastgoed verleent, geschiedt op basis van gefundeerd inzicht. Betrouwbaarheid en discretie staan borg voor een gezonde en langdurige relatie.
Dienstverlening geschiedt conform de navolgende wereldwijde, professionele en ethische standaarden zoals opgesteld door de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

  1. Handel met integriteit;
  2. Bied altijd een hoge kwaliteit van dienstverlening;
  3. Handel op een wijze die het vertrouwen in het beroep bevordert;
  4. Behandel anderen met respect;
  5. Neem verantwoordelijkheid.

Projecten

Referenties

Contact

OVER ENGH VASTGOED B.V.
Postbus 11007
3004 EA Rotterdam
info@overengh.com