Dit doen we

Over Engh Vastgoed is specialist in het (her)ontwikkelen van logistiek en industrieel vastgoed en adviseert over de invulling van grondposities.

Wij zijn sterk in omvangrijke en complexe projecten. Met een goed doordacht en vooruitstrevend plan van aanpak realiseren wij zelfstandig of met onze partners maximale meerwaarde. Een Over Engh-project sluit altijd aan op lokale kenmerken en ontwikkelingen en biedt een onderscheidende propositie. Duurzaamheid is daarbij een terugkerend thema; wij onderscheiden ons door toekomstgerichte projecten met duurzame ambities.

Zo werken we

Over Engh Vastgoed is een onafhankelijke ontwikkelaar en treedt desgewenst ook gedelegeerd op. Samenwerking is het sleutelwoord in onze werkwijze. Voor ieder project sluiten wij samenwerkingsverbanden met bewezen succesvolle organisaties en leveranciers. Door maximaal gebruik te maken van elkaars kennis, ervaring en competenties komen we steeds weer tot een optimaal eindresultaat. Wij hechten veel waarde aan een open en transparante aanpak. Nemen desgewenst het volledige ontwikkeltraject uit handen voor optimale ontzorging. En met één vast aanspreekpunt weet u zeker dat de lijntjes kort zijn en de betrokkenheid groot is.

Het Over Engh Vastgoed-model heeft het proces verdeeld in vier opeenvolgende fasen. De aanwezige expertise en menskracht bij de opdrachtgever is bepalend voor de positie die Over Engh Vastgoed inneemt.

I Volumestudie

 • Teamselectie
 • Informatieverzameling
 • Inventarisatie van de
  randvoorwaarden en kaders
 • Volumestudie, programma van eisen en haalbaarheidsstudie

II Ontwerp

 • Teamselectie
 • Conceptontwikkeling
 • Ontwerp en technische omschrijving
 • Haalbaarheidsstudie op basis van de investeringsraming
 • Duurzaamheid
 • Bestemmingsplan

III Verhuur/verkoop

 • Teamselectie
 • Opstellen marketinginstrumenten
 • Verhuur-/verkoopactiviteiten
 • Voorbereiden aanbesteding

IV Realisatie

 • Teamselectie
 • Definitief ontwerp
 • Bouwaanvraag
 • Start bouw

RICS

Over Engh werkt volgens de standaarden van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). RICS bevordert en handhaaft de hoogste professionele kwalificaties en standaarden in de ontwikkeling en het beheer van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur. Het lidmaatschap is een erkend keurmerk van professionaliteit. Een prettige zekerheid voor u!

Deze goede doelen ondersteunen we

Over Engh Vastgoed ondersteunt jaarlijks tien verschillende goede doelen. Dit jaar ondersteunen wij de volgende organisaties.

Diergaarde Blijdorp • Hartstichting • Stichting Het Vergeten Kind • War
Child • Artsen zonder grenzen • Stichting Dierenlot • Ronald McDonald
Kinderfonds • Voedselbanken Nederland • Brooke Hospital